Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Wa 64/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi W.K. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 116/14

I SA/Wa 3442/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-19

Skarga H.S. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 5/14

II SA/Gd 814/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-10

Sprawa ze skargi P. K. o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta z powodu niewykonania wyroku WSA w Gdańsku w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości

I SA/Wa 375/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-23

Sprawa ze skargi A.S. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 196/10

I SA/Wa 766/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-18

Sprawa ze skargi G. W. na niewykonanie przez Prezydenta Miasta W. wyroku WSA w Warszawie z dnia 10.09.2014 r., sygn. akt I SAB/Wa 257/14

I SA/Wa 339/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-14

Sprawa ze skargi S.R. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 462/12

I SA/Wa 482/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-12

Sprawa ze skargi J. M., P. M., W. M. i W. H. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 35/14

I SA/Wa 315/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-27

Sprawa ze skargi Z. L. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 447/13

IV SA/Wr 534/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-09-16

Sprawa ze skargi M. H. na niewykonanie przez Prezydenta Miasta G. wyroku NSA w przedmiocie uznania za niedopuszczalne zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej

I SA/Wa 1333/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-02

Sprawa ze skargi T.G. na niewykonanie przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1152/06
1   Następne >   3