Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Gd 772/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-03

Sprawa ze skargi K. O. i T. O. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu z powodu niewykonania wyroku WSA w Gdański w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przejęcia na własność Państwa nieruchomości rolnej

II SA/Po 472/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-08-13

Sprawa ze skargi 'A' o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w P. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Poznaniu o sygn. akt II SA/Po 1267/13

II SA/Rz 1026/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-09-09

Sprawa ze skargi S.W. na niewykonanie wyroku NSA sygn. I OSK 1621/13 -

II SA/Po 439/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-08-13

Sprawa ze skargi Fundacji 'A' w P. o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w P. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Poznaniu o sygn. akt II SA/Po 1267/13

II SA/Sz 721/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-07-30

Skarga G.K, J. K, C. P., R. S., E. K. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za niewykonanie wyroku

I SA/Kr 1464/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-12-14

Sprawa ze skargi E. P. w przedmiocie niewykonania prawomocnego wyroku WSA w Krakowie o sygn. akt I SAB/Kr 26/14

II SA/Sz 1225/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-11-04

Sprawa ze skargi M. P. i M. P. na postępowanie SKO w S.

IV SA/Wa 1860/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-16

Skarga T. G. i Z. G. na niewykonanie Wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Kr 840/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-09-21

Sprawa ze skargi M.J. na niewykonania wyroku

III SA/Kr 1811/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi M. J. na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyroku WSA w Krakowie w sprawie III SA/Kr 279/14