Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Sz 735/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-29

Sprawa ze skargi M. T. o sygn. akt I SA/Sz 577/11

I OSK 2611/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

Skarga kasacyjna J. Ł. od rozstrzygnięcia zawartego w pkt 1 postanowienia WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 316/15 odrzucającego skargę J. Ł. na niewykonanie przez Starostę T. wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SAB/Wr 74/14

II SA/Sz 764/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-10-26

Sprawa ze skargi K. W. o wymierzenie grzywny Staroście P. za niewykonanie wyroku WSA w Szczecinie w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Wr 316/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-09

Sprawa ze skargi J.Ł. na niewykonanie przez Starostę T. wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SAB/Wr 74/14