Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Sz 263/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-10-08

Sprawa ze skargi M. G. i H. G. o wymierzenie grzywny Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w S. za niewykonanie wyroku

II SA/Gd 314/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-08-03

Sprawa ze skargi P. K. o wymierzenie grzywny Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego z powodu niewykonania wyroku w sprawie o sygn. akt II SA/Gd 885/10 w przedmiocie robót budowlanych