Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

VII SAB/Wa 201/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-30

Sprawa ze skargi F. Sp. z o.o. z siedzibą w B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

VII SAB/Wa 200/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-30

Sprawa ze skargi F. Sp. z o.o. z siedzibą w B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

III SAB/Wr 987/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-12-09

Sprawa ze skargi S. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

III SAB/Gd 76/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-12-05

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji postępowania w sprawie wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

IV SAB/Po 223/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-12-10

Sprawa ze skargi M. S. na przewlekłość i bezczynność Wojewody w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt stały

III SAB/Wr 1265/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-12-19

Sprawa ze skargi A. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

III SAB/Wr 1249/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-12-23

Sprawa ze skargi H. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

I OZ 1260/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość warszawską

II SAB/Bk 63/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. w przedmiocie zawieszenia w czynnościach służbowych

II SAB/Ol 56/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-12-12

Sprawa ze skargi '[...]' na przewlekłe prowadzenie postępowania przez '[...]'Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie legalizacji obiektu
1   Następne >   +2   5