Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Ke 98/20 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2021-01-29

Sprawa ze skargi A. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

III SAB/Lu 21/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-02-10

Sprawa ze skargi L. B. i M. B. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy C. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

IV SAB/Wr 232/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-01-19

Sprawa ze skargi L. W. na przewlekłość postępowania Prezydenta W. w przedmiocie wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego

IV SAB/Wr 233/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-01-19

Sprawa ze skargi L. W. na przewlekłość postępowania Prezydenta W. w przedmiocie wypłaty zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem

VII SAB/Wa 335/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-01-29

Sprawa ze skargi A. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...]

II SAB/Ke 102/20 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2021-01-28

Sprawa ze skargi W.S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w przedmiocie pomocy w weryfikacji dokumentacji pracowniczej

II SAB/Ke 104/20 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2021-01-29

Sprawa ze skargi W.S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w przedmiocie pomocy społecznej

III SAB/Kr 158/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2021-02-09

Sprawa ze skargi R. C. na przewlekłość postępowania Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop

II SAB/Gl 63/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-02-10

Sprawa ze skargi M. H., B. P., W. H., F. H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Miejski Zarząd Dróg w B. w przedmiocie odmowy rozbiórki obiektu budowlanego

II SAB/Wa 748/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-01-20

Sprawa ze skargi S.L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku
1   Następne >   +2   +5   +10   24