Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Go 28/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-03-30

Sprawa ze skargi L.K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie umorzenia należności z tytułu nienależnie wypłaconej odprawy pieniężnej

II SAB/Gd 16/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-04-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w sprawie podziału nieruchomości

II SAB/Gl 66/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-09-01

Sprawa ze skargi 'A' Spółka z o.o. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza B. w przedmiocie warunków zabudowy terenu