Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

IV SAB/Po 25/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-02-24

Sprawa ze skargi R. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta w przedmiocie rozpoznania ponaglenia

IV SAB/Po 120/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-01-27

skarg R. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Ś. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Wr 4/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-07-20

Sprawa ze skargi H. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza S. w sprawie przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania nieruchomości

IV SAB/Po 7/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-01-27

skarg R. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Ś. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

IV SAB/Po 116/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-02-09

skarg R. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Ś. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Sz 120/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2021-03-25

Sprawa ze skargi M. J. na przewlekłość Burmistrza Miasta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Po 20/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-01-28

Skarga R. S. na przewlekłe prowadzenia postępowania przez Burmistrza Ś. w przedmiocie rozpoznania ponaglenia

I SAB/Łd 7/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-09-13

Sprawa ze skargi J. B. na działanie Urzędu Miasta w Z. w przedmiocie zaniedbania i nienależytego wykonywania zadań, naruszania interesów skarżącego oraz przewlekłego załatwiania spraw

II SAB/Bd 45/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2021-07-15

Sprawa ze skargi K. M. na przewlekłość Burmistrza [...] w przedmiocie przekazania skargi dotyczącej przyznania lokalu socjalnego

II SAB/Bd 41/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2021-08-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie przewlekłości postępowania w sprawie warunków zabudowy