Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

I SAB/Sz 1/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-03-15

Sprawa ze skargi S. G. na przewlekłość postępowania Dyrektora Izby Skarbowej w S. (obecnie: Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w S.) w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w S. znak: [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, października, listopad 2009 r.

I SAB/Rz 13/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-04

Sprawa ze skargi A. Sp.j. z siedzibą w Ł. na przewlekłe prowadzenie postępowania odwoławczego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej -

I SAB/Rz 12/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-04

Sprawa ze skargi A. Sp.j. z siedzibą w Ł. na przewlekłe prowadzenie postępowania odwoławczego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej -

I SAB/Rz 11/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-04

Sprawa ze skargi A. Sp.j. z siedzibą w Ł. na przewlekłe prowadzenie postępowania odwoławczego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej -

I SAB/Rz 10/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-12-28

Sprawa ze skargi A. Sp.j. z siedzibą w Ł. na przewlekłe prowadzenie postępowania odwoławczego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w R. -

I SAB/Op 5/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-11-28

Sprawa ze skargi A Spółki z o.o. na przewlekłość postępowania odwoławczego Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej płatnika z tytułu niepobranego i niewpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych w styczniu 2013 r.

I SAB/Op 8/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-11-28

Sprawa ze skargi A Spółki z o.o. na przewlekłość postępowania odwoławczego Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej płatnika z tytułu niepobranego i niewpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych w sierpniu 2013 r.

I SAB/Op 10/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-11-28

Sprawa ze skargi A Spółki z o.o. na przewlekłość postępowania odwoławczego Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej płatnika z tytułu niepobranego i niewpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych w październiku 2013 r.

I SAB/Op 9/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-11-28

Sprawa ze skargi A Spółki z o.o. na przewlekłość postępowania odwoławczego Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej płatnika z tytułu niepobranego i niewpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych we wrześniu 2013 r.

I SAB/Op 7/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-11-28

Sprawa ze skargi A Spółki z o.o. na przewlekłość postępowania odwoławczego Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej płatnika z tytułu niepobranego i niewpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych w lipcu 2013 r.
1   Następne >   3