Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Gl 2/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-08-16

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. w Z. na przewlekłość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej

I FSK 103/20 - Postanowienie NSA z 2021-12-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi M. [...] sp. z o.o. w Z. [...] (obecnie [...] sp. z o.o. w Z. [...]) na przewlekłe prowadzenie postępowania odwoławczego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji