Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wa 602/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-04-22

Sprawa ze skargi J. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania skargi na przetwarzanie danych osobowych

II SAB/Wa 674/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-04-27

Sprawa ze skargi M.M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w rozpoznaniu skargi w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

II SAB/Wa 777/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-04-27

Sprawa ze skargi M. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania skargi na nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych