Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SAB/Wr 155/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-09-12

Skarga D. J. W. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta W. w przedmiocie skargi na blokadę konta na portalu Twitter.

II SAB/Wa 613/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-20

Sprawa ze skargi A. P. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 592/18 o oddaleniu wniosku o wyłączenie referendarza sądowego

IV SAB/Wa 667/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-30

Sprawa ze skargi B. P. na przewlekłość Przedsiębiorstwa Państwowego '[...]' z siedzibą w przedmiocie wykonania postanowień uchwał