Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Gl 49/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-01-08

Sprawa ze skargi M. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych

II SAB/Lu 148/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-01-13

Sprawa ze skargi T. K. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego

II SAB/Wr 8/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-04-09

Sprawa ze skargi D.G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. w przedmiocie rozpoznania odwołania

II OZ 291/21 - Postanowienie NSA z 2021-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia skargi Z. D. i B. D. o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SAB/Wr 75/15

II SAB/Gl 53/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-03-05

Sprawa ze skargi M.H. i E.H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. w przedmiocie rozpoznania skargi w sprawie legalności robót budowlanych

VII SAB/Wa 44/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-06-30

Sprawa ze skargi J A na przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie dotyczącej nakazu wykonania robót budowlanych w sprawie otwierających się drzwi w lokalu nr [...] przy ul. [...]

II SAB/Bd 92/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2021-12-09

Sprawa ze skargi K. B. na przewlekłość Inspektor Nadzoru Budowlanego w przedmiocie legalności wykonanych robót budowlanych

VII SAB/Wa 24/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-06-24

Sprawa ze skargi A F w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w związku z rozpatrywaniem wniosku skarżącego z [...] sierpnia 2020 r. o stwierdzenie nieważności decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z [...] kwietnia 2020 r. znak: [...]

VII SAB/Wa 94/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-06-30

Sprawa ze skargi M.M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] w przedmiocie wybudowanej altanki ogrodowej

II OSK 2524/21 - Postanowienie NSA z 2021-12-01

Sprawa ze skargi kasacyjnej M. M. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] w przedmiocie altanki ogrodowej
1   Następne >   2