Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SAB/Po 15/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-03-30

Sprawa ze skargi W. N. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2013;

III SAB/Po 6/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-03-30

Sprawa ze skargi W. N. na przewlekłe prowadzenie Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i postępowania przez Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowej na 2008 rok,

III SAB/Po 7/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-03-30

Sprawa ze skargi W. N. na przewlekłe prowadzenie Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i postępowania przez Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2008,

III SAB/Po 5/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-03-30

Sprawa ze skargi W. N. na przewlekłe prowadzenie Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i postępowania przez Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie przyznania płatności do gruntów rolnych na rok 2008,

III SAB/Po 14/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-03-30

Sprawa ze skargi W. N. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2013;

III SAB/Po 11/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-03-24

Sprawa ze skargi W. N. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2011

III SAB/Po 10/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-03-24

Sprawa ze skargi W. N. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2011

I GSK 1044/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-15

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. A. N. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa-Zachód w Wojcieszynie w przedmiocie przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania