Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SAB/Gd 76/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-12-05

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji postępowania w sprawie wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

II SAB/Bk 63/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. w przedmiocie zawieszenia w czynnościach służbowych