Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 598/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I SAB/Wa 205/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-25

Sprawa ze skargi S. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość warszawską