Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

IV SAB/Wa 247/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego

III SAB/Łd 12/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-15

Sprawa ze skargi K. K. na przewlekłość Prezydenta Miasta Ł. w sprawie wniosku o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego

IV SAB/Wa 234/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-19

Skarga L. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta W. w przedmiocie podjęcia procedury zmierzającej do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

IV SAB/Wa 143/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-28

Sprawa ze skargi M. M. na przewlekłość postępowania Burmistrza Dzielnicy [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

VIII SAB/Wa 102/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta R. w przedmiocie przydziału lokalu mieszkalnego

II SAB/Gl 8/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-13

Sprawa ze skargi M. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta K. w przedmiocie wniosku w sprawie zawarcia umowy o przejęcie długu

I SAB/Wa 482/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-15

Sprawa ze skargi K. H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

IV SAB/Gl 153/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-12

Sprawa ze skargi A. D. (D.) na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta C. w zakresie zawarcia umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

II SAB/Gl 15/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-15

Sprawa ze skargi D.W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta K. w przedmiocie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków

III SAB/Gd 107/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-10-06

Sprawa ze skargi B. N. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta w przedmiocie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego
1   Następne >   +2   +5   +10   23