Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X

II SAB/Wa 205/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-07-09

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A.P. na przewlekłe prowadzenie przez Rektora Uniwersytetu [...] postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej