Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III OZ 444/21 - Postanowienie NSA z 2021-06-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 18 marca 2021 r., sygn. akt II SAB/Wa 817/19 o odrzuceniu skargi A.P. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

III SAB/Gl 143/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-10-18

Sprawa ze skargi C. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Rektora 'A' w C. w przedmiocie postępowania dyplomowego