Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SAB/Gd 26/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-06-18

Sprawa ze skargi V.P. na przewlekłość postępowania Starosty w sprawie zmiany wpisu w ewidencji gruntów i budynków