Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Kr 100/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-07-16

Sprawa ze skargi A. F. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie usunięcia naruszenia prawa

II SAB/Wr 6/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-07-09

Sprawa ze skargi na postanowienie o zawieszeniu postępowania

III SAB/Wr 525/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-07-24

Sprawa ze skargi 'A' na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie wydania zezwolenia na prace typu A (M.. V.)

III SAB/Wr 350/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-07-02

Sprawa ze skargi G. V. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie załatwienia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy

II SAB/Gl 32/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-07-29

Sprawa ze skargi S. K. na przewlekłość Wojewody Śląskiego w przedmiocie przekazania innemu organowi sprawy rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami kraju

II SAB/Po 54/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-07-12

Sprawa ze skargi M. K. na przewlekłość Wojewody w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy;

III SAB/Wr 515/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-07-29

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w S. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pracę typu A (S. K.),