Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SAB/Wr 987/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-12-09

Sprawa ze skargi S. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

IV SAB/Po 223/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-12-10

Sprawa ze skargi M. S. na przewlekłość i bezczynność Wojewody w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt stały

III SAB/Wr 1265/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-12-19

Sprawa ze skargi A. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

III SAB/Wr 1249/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-12-23

Sprawa ze skargi H. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

III SAB/Lu 36/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-12-18

Sprawa ze skargi W. B. na przewlekłość Wojewody w przedmiocie zezwolenia na pracę

III SAB/Lu 37/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-12-18

Sprawa ze skargi W. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę w przedmiocie zezwolenia na pracę

III SAB/Wr 1011/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-12-20

Sprawa ze skargi V. I. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

III SAB/Wr 1103/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-12-04

Sprawa ze skargi Y.B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

III SAB/Wr 1118/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-12-20

Sprawa ze skargi P. R. na przewlekłość Wojewody D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

III SAB/Wr 1065/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-12-20

Sprawa ze skargi I. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
1   Następne >   2