Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

VII SAB/Wa 335/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-01-29

Sprawa ze skargi A. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...]

I SAB/Wr 384/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-01-19

Sprawa ze skargi: B. A. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę D. postępowania w przedmiocie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,

III SAB/Wr 1616/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-02-10

Sprawa ze skargi I. P. reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego L. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy

III SAB/Wr 1357/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-02-10

Sprawa ze skargi A. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,

III SAB/Wr 1358/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-02-10

Sprawa ze skargi Y. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,

III SAB/Wr 1697/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-02-10

Sprawa ze skargi T. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,

II SAB/Wr 60/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-01-14

Sprawa ze skargi J. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

I SAB/Wr 933/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-07-21

Sprawa ze skargi R. F. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

I SAB/Wr 599/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-07-30

Sprawa ze skargi O. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

III SAB/Wr 120/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-04-26

Sprawa ze skargi A.M. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę D. postępowania w przedmiocie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
1   Następne >   +2   +5   9