Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Łd 53/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-31

Sprawa ze skargi J. G. na przewlekłość postępowania Wojewody [...] w sprawie odszkodowania z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości

II SAB/Lu 61/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-08-06

Sprawa ze skargi E. M. i S.M. na przewlekłość postępowania Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SAB/Go 3/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-02-11

Sprawa ze skargi S.G. na przewlekłe prowadzenie wznowionego przez Wojewodę postępowania w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę i rozbiórki sieci elektroenergetycznych

II SAB/Łd 145/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-19

Sprawa ze skargi S. N. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Wojewodę [...] w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości

II SAB/Ol 45/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-06-29

Sprawa ze skargi K. S. na przewlekłość postępowania Wojewody w sprawie rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Gl 8/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-27

Sprawa ze skargi M. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności w sprawie pozwolenia na budowę

I SAB/Wa 109/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-22

Sprawa ze skargi M. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II SAB/Rz 12/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-05-25

Sprawa ze skargi M.C., J.C., L.C., U.G., R.C.-E., S.M. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości -

II SAB/Łd 58/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-04

Sprawa ze skargi M. i T. M. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości

VII SAB/Wa 230/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-22

Sprawa ze skargi S. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...]
1   Następne >   +2   +5   +10   40