Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol

II SAB/Bd 4/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza C. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Bk 2/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-05-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Miasto S. w przedmiocie dofinansowania szkolenia

II SA/Ol 821/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-11-09

Sprawa ze skargi W. W. na działalność Burmistrza w przedmiocie sprzedaży lokalu mieszkalnego

II SA/Wr 404/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-21

Sprawa ze skargi M. B. na zarządzenie Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie przekazania środka trwałego, tj. lokalu mieszkalnego położonego w Z. przy ul. B. [...] na rzecz Przedsiębiorstwa A. Sp. z o.o. w Z.

II SAB/Ke 30/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-12-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w D. w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego

VIII SAB/Wa 36/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy L. w sprawie dostępu do informacji publicznej

II SO/Po 5/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-16

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny organowi

II SA/Rz 310/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia

II SAB/Sz 92/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Sz 67/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-06-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy P. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   100