Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II SA/Wa 2177/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SA/Wa 1716/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

I SA/Wa 20/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-21

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia [...] z siedzibą w K. na orzeczenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich w przedmiocie przeniesienia własności nieruchomości

I SA/Wa 1593/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty za nieruchomość pozostawioną poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Wa 183/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku z [...] września 2018 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SA/Wa 2200/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia z rejestru PESEL danych adresowych

II SA/Wa 1866/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I SA/Wa 1843/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia[...] maja 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II SAB/Wa 577/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w sprawie wniosku

I SA/Wa 1706/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami RP
1   Następne >   2