Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Lu 427/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Sz 781/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Sz 787/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OZ 825/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie wstrzymania prowadzenia robót budowlanych oraz zobowiązania do przedłożenia dokumentów

II SA/Wr 435/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie nakazu przeprowadzenia kontroli budynku i sporządzenia ekspertyzy technicznej

II SA/Gd 475/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Sz 798/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Z. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nałożenia obowiązku przedłożenia określonych dokumentów

II SA/Op 240/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych

II SA/Bk 468/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Bk 467/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   7