Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 825/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie wstrzymania prowadzenia robót budowlanych oraz zobowiązania do przedłożenia dokumentów

II OZ 792/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 827/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie nakazu doprowadzenia budynku do stanu poprzedniego

II SA/Kr 358/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-09-10

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II OSK 2775/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-24

Wniosek w przedmiocie nakazu usunięcia nieprawidłowości

II SA/Lu 482/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektor Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Kr 391/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-09-10

Sprawa ze skargi A. F. na niewykonanie wyroku w sprawie II SAB/Kr 84/18 przez [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

II SA/Kr 677/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-09-02

Sprawa ze skargi A. I. na niewykonanie wyroku w sprawie II SA/Kr 1028/18

II OZ 841/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Gl 845/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-09-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie wykonania zastępczego rozbiórki obiektu budowlanego
1   Następne >   3