Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X

VII SA/Wa 1537/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-30

Skarga E. O. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wstrzymania egzekucji.