Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 1316/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

VII SA/Wa 800/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania podania według właściwości

VII SA/Wa 2091/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wstrzymania egzekucji administracyjnej

VII SA/Wa 1764/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

VII SA/Wa 1212/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wstrzymania egzekucji administracyjnej o charakterze niepieniężnym

II SAB/Bd 74/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-11-20

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Inspektora [...] [...] w W. w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego pozwolenia na użytkowanie obiektu

II OZ 1034/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 9 lipca 2019 r. sygn. akt VII SA/Wa 661/19 o odrzuceniu skargi W.S. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] lutego 2019 r. znak [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania egzekucji administracyjnej

VII SA/Wa 1537/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-30

Skarga E. O. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wstrzymania egzekucji.

VII SA/Wa 1196/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wstrzymania egzekucji administracyjnej

VII SA/Wa 564/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wstrzymania egzekucji administracyjnej
1   Następne >   2