Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Kr 131/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-30

Sprawa ze skargi S. D. na Gminę w przedmiocie zwrotu opłat za wodę

I SAB/Ke 1/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-02-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy B.-Z. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranej opłaty

I SA/Op 279/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-10-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków