Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

I SA/Bk 379/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-03-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

I SA/Sz 442/05 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2005-08-23

Sprawa ze skargi H.K. na pismo Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Miasta z dnia [...] w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta [...]

III SA/Kr 565/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie nie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Miejskiej w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

III SAB/Gl 16/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-09-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie opłat za przewozy osób i bagażu pojazdami komunikacji miejskiej

III SA/Kr 312/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-07-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Gminy w sprawie określenia stawek opłat za świadczenie usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Gminy

II SA/Wr 296/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-07-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków