Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Wr 292/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-25

Sprawa ze skargi W. K. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie przeprowadzenia egzaminu państwowego dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy

II SA/Sz 929/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie pozwolenia na budowę

II SA/Bk 232/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

III SA/Kr 1251/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione

II SA/Ke 54/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 1052/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-26

Sprawa ze skargi T.W. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie organizacji i przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy

IV SA/Wr 28/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-04-30

Sprawa ze skargi Gminy R. na czynność Wojewody D. w przedmiocie odmowy przekazania środków z budżetu państwa na sfinansowanie oświetlenia dróg publicznych

II SA/Bd 334/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 1378/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II GSK 2862/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

Skarga kasacyjna F. od postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi F. na czynność Wojewody K. w przedmiocie wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem ciężarowym i autobusem w warunkach specjalnych
1   Następne >   +2   4