Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Bk 110/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-03-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie obciążenia kosztami badania sprawdzającego automatu

VI SA/Wa 392/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

VI SA/Wa 393/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych