Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SAB/Ke 37/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-09-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie wykreślenia

II SA/Ke 253/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-04-30

Sprawa ze skargi W.N. na czynność Burmistrza Miasta i Gminy O. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

II SAB/Sz 89/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-12-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy w przedmiocie ponownego złożenia do Rady Miejskiej projektu uchwały dotyczącej określenia na rok 2009 limitu licencji taksówkowych oraz przedstawienia rachunku ekonomicznego miejscowego rynku taksówkowego

II SA/Go 605/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-26

Sprawa ze skargi F.B. na pismo Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych