Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 1129/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia

VI SA/Wa 1022/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] marca 2018 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia