Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

VI SA/Wa 1246/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

VI SA/Wa 2294/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego

VI SA/Wa 759/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

VI SA/Wa 641/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej

VI SA/Wa 2398/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-17

Skarga M. W. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia

VI SA/Wa 1658/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

VI SA/Wa 2005/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji udzielonej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej

VI SA/Wa 80/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-12

Sprawa ze skargi Z. A. na pisma: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w przedmiocie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia

VI SA/Wa 1520/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

VI SA/Wa 1556/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia
1   Następne >   +2   4