Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Bd 85/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Kr 390/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-05-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody o w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 389/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-05-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Łd 1058/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Kr 33/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w przedmiocie zmiany nazwiska dziecka

II SA/Ol 18/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-05-09

Skarga W. K. na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

III SA/Łd 1059/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Gd 266/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

IV SA/Wa 699/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

IV SA/Wa 423/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia danych z rejestru