Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SAB/Wa 10/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w S. w przedmiocie niewydania aktu zgonu

III SA/Wr 670/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-15

Sprawa ze skargi R. B. na działanie B. M. S. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

III SAB/Wr 25/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy B. w przedmiocie niezałatwienia sprawy w terminie,

III SA/Łd 208/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Gminy Ż. w przedmiocie odmowy wydania dowodu osobistego

II SA/Bk 116/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Z. w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

IV SA/Wr 115/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza ... w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Po 562/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy W. w przedmiocie wymeldowania

III SA/Łd 210/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Gminy Ż. w przedmiocie odmowy wydania dowodu osobistego postanowił : odrzucić skargę.

III SA/Łd 209/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Gminy Ż. w przedmiocie odmowy wydania dowodu osobistego

II SA/Sz 1141/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-11-26

Skarga o wznowienie postępowania sądowego, zakończonego wydaniem postanowienia WSA w Szczecinie w przedmiocie wymeldowania
1   Następne >   3