Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II OZ 232/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia