Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6050 Obowiązek meldunkowy X

IV SA/Wa 196/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-24

Sprawa ze skargi E. S. na postanowienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie dotyczącej zawiadomienia o konieczności wniesienia odrębnego podania o wznowienie postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 1449/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

IV SA/Wa 585/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania

IV SA/Wa 2036/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1814/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawieszenia postępowania

IV SAB/Wa 55/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia na bezczynność

IV SA/Wa 1602/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

IV SA/Wa 1046/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

IV SA/Wa 195/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-24

Sprawa ze skargi E. S. na postanowienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie dotyczącej przekazania podania do organu właściwego

IV SA/Wa 3576/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania
1   Następne >   3