Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

IV SA/Wa 1372/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-26

Sprawa ze skargi małoletniej N. K. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego M. K. na pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wydania polskiego paszportu niezgodnie z wnioskiem