Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

IV SA/Po 421/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-07

Sprawa ze skargi ze skargi I. P. na Burmistrza O. w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

I SAB/Wa 632/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-16

Skarga A. Z. i G. Z. na bezczynność B. M. w przedmiocie nabycia prawa własności.

I OSK 3188/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-08

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz w przedmiocie oddania gruntu w użytkowanie wieczyste

II SO/Sz 11/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-10-26

Wniosek B. W., W. W., U. S. i P. S. o wymierzenie Gminie R. grzywny za nieprzekazanie skargi i akt sprawy w terminie