Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 947/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1439/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania wniosku o wydanie decyzji

I SA/Wa 1810/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1464/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 2176/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-23

Skarga W. S. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania podania

I SA/Wa 1975/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-12

Sprawa ze skargi W. B. i J. B. na pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...]

I SA/Wa 1371/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

I SAB/Wa 133/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie niewystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu

I SA/Wa 772/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1614/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty
1   Następne >   +2   +5   10