Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6072 Scalenie oraz podział nieruchomości X

II SA/Rz 1583/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO [...] w przedmiocie zaopiniowania projektu podziału działek

II SA/Ke 113/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości

I OSK 3212/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

I OSK 3240/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Bd 1311/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podziału nieruchomości

I SA/Wa 1/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy W. w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Gd 814/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-10

Sprawa ze skargi P. K. o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta z powodu niewykonania wyroku WSA w Gdańsku w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości

II SA/Ol 1343/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie projektu podziału działki

IV SA/Po 421/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-07

Sprawa ze skargi ze skargi I. P. na Burmistrza O. w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

II SA/Wr 362/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-29

Sprawa ze skargi A.R. w przedmiocie scalenia działek
1   Następne >   3