Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6072 Scalenie oraz podział nieruchomości X

I SA/Wa 472/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Gl 197/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Miasta S. w przedmiocie podziału nieruchomości

I OSK 270/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-01

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie wydania decyzji o podziale nieruchomości

IV SA/Po 421/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-07

Sprawa ze skargi ze skargi I. P. na Burmistrza O. w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

I OSK 2665/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-17

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy zwrotu uiszczonych kosztów scalenia i podziału nieruchomości

I OSK 2664/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-17

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy zwrotu uiszczonych kosztów scalenia i podziału nieruchomości

II SA/Sz 855/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-08-09

Sprawa ze skargi J. L. na czynności Burmistrza Gminy C. w przedmiocie planowanego podziału nieruchomości

II SAB/Gd 20/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-04-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie podziału działki

II SA/Wr 88/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-02-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie zaopiniowania negatywnie wstępnego projektu podziału działki

I OSK 1312/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-16

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie zaopiniowania negatywnie wstępnego projektu podziału działki
1   Następne >   2