Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Op 4/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie bezczynności w zakresie stosunków wodnych na gruncie

II SAB/Ke 2/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-02-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Działoszycach w przedmiocie wykonania przyłącza kanalizacyjnego

IV SAB/Wa 207/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie nakazania wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Rz 516/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-08-14

Skarga T. S. na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia żądania o uregulowanie spływu wód opadowych

II SA/Kr 215/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi U. K. na czynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie niezgodnego z prawem wykonania remontu rowu

II SAB/Go 36/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-07-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę

IV SO/Po 8/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-16

Wniosek A. W. o wymierzenie organowi grzywny za nieprzekazanie skargi w terminie

II OSK 3002/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Gminy Kórnik w przedmiocie realizacji inwestycji skanalizowania ulicy

IV SAB/Po 105/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-09-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie niezrealizowania inwestycji skanalizowania ulicy

II SAB/Ke 26/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-05-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie naruszenia stosunków wodnoprawnych
1   Następne >   3