Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Wr 11/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie nieprzekazania organowi odwoławczemu odwołania

II SAB/Po 44/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-08-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie na nieważności uchwały

II SA/Rz 113/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia odszkodowania za straty w rybołówstwie rzeki Wisłoki

II OSK 851/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-29

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie odmowy nałożenia obowiązku partycypacji w kosztach utrzymania rowów

II SA/Sz 429/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-07-01

Sprawa ze skargi Spółki Wodno-Ściekowej na rozporządzenie Wojewody w sprawie wyznaczenia aglomeracji wiejskiej [...]

II SA/Bd 162/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Wr 179/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego nr [...] na szczególne korzystanie z wód rzeki O. dla potrzeb małej elektrowni wodnej (MEW A) zlokalizowanej w O. na K. R.

II SA/Kr 836/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Lu 843/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Sz 1285/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-01-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu
1   Następne >   +2   +5   8