Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 951/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa nieruchomości przez gminę

I SAB/Wa 223/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa własności nieruchomości

I SAB/Wa 301/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania decyzji po upływie terminu

I SAB/Wa 197/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości

I SAB/Wa 154/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-07

Sprawa ze skargi G. N. na przewlekłość Wojewody [...] w przedmiocie wydania decyzji

I SAB/Wa 305/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-04

Skarga J. C. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania

I SAB/Wa 224/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa własności nieruchomości

II SA/Rz 1459/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie nabycia nieodpłatnie przez gminę własności nieruchomości Skarbu Państwa

II SAB/Wr 6/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-30

Skarga L. G. na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody W. w części dotyczącej stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminie W. nieruchomości

II SA/Wr 56/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez G. B. własności gruntu zajętego pod drogę publiczną
1   Następne >   +2   4