Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Wr 48/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Ś. w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie strunobetonowej wieży antenowej

II SAB/Ke 33/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-09-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II OSK 869/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-03

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie wyłączenia posesji z planu realizacji kanalizacji wsi O.

II SAB/Po 16/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-06-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie postępowania dotyczącego wycięcia drzew bez zezwolenia

II SA/Gd 104/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Gminy w przedmiocie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

II SA/Sz 500/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-07-18

Skarga E. H. na uchwałę Rady Miejskiej w Darłowie w przedmiocie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

II OSK 1994/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy W. w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych

II SAB/Gl 26/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie nieudzielania odpowiedzi na pisma w sprawie wydania zaświadczenia o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

II SAB/Ol 40/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-06-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy A w przedmiocie rozpoznania wniosku o uchylenie decyzji

II OSK 801/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-06

Skarga kasacyjna na bezczynność organu w sprawie umieszczenia w gminnym planie gospodarki odpadami inwestycji polegającej na budowie sortowni odpadów komunalnych
1   Następne >   +2   4